SPR Ensiapukurssien sisällöt 

Kurssikuvaukset

1.SPR Hätäensiapukurssi 4 t® sisältö:

• toiminta auttamistilanteessa
• tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
• painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
• ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
• raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
• sokki
• tapaturmien ehkäisy
• tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® toteutustavat:

SPR Hätäensiapukurssi 4 t ® lähikoulutuksena tai webinaarina

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t ®-todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita verkkototeutuksena. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® -todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Kurssi soveltuu kaikille. Sisältää myös sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 mukaisesti.

2. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® sisältö:

• toiminta auttamistilanteessa
• tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
• painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
• ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle
• raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
• sokki
• tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
• tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
• tapaturmien ehkäisy
• terveyden edistäminen
• henkinen ensiapu
• tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® toteutustavat:

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutuksena tai webinaarina

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® verkkokoulutus

Kurssilla harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® –todistus on voimassa 3 vuotta ja sillä voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Sisältää myös sähköalan ensiapukoulutuksen aiheet sähkötyöturvallisuusstandardin SFS6002 mukaisesti.

SPR Hätäensiapukurssi 8 t® yhdistelmäkoulutus lähikoulutuksena tai webinaarina

Kurssi toteutetaan kaksivaiheisena. Ensiavun aiheiden teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa tai webinaarissa. Hyväksytyn verkkokoulutusosuuden jälkeen saa oikeuden osallistua lähikoulutukseen/ webinaariin. Hyväksytty ensiapukoulutuspätevyys edellyttää sekä verkko-, että lähikoulutuksen/ webinaarin suorittamista 6 kuukauden kuluessa. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. SPR Hätäensiapukurssi 8 t® -todistus on voimassa 3 vuotta. Kurssisuorituksella voi jatkaa yhden kerran SPR Ensiapukurssi EA 1® tai SPR Ensiapukurssi EA 2® voimassaoloaikaa 3 vuotta.

3. SPR Ensiapukurssi EA 1® sisältö

• toiminta auttamistilanteessa
• tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
• painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
• tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
• raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
• sokki
• tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
• tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
• nivelvammojen ja murtumien ensiapu
• muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma,nenäverenvuoto, pään vamma)
• myrkytyksien ensiapu
• tapaturmien ehkäisy
• terveyden edistäminen
• henkinen ensiapu
• tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia

SPR Ensiapukurssi EA 1® toteutustavat:

SPR Ensiapukurssi EA 1® lähikoulutuksena tai webinaarina

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Ensiapukurssi EA 1® -todistus on voimassa 3 vuotta.

SPR Ensiapukurssi EA 1® yhdistelmäkoulutus lähikoulutuksena tai webinaarina

Kurssi toteutetaan kaksivaiheisena. Ensiavun aiheiden teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa tai webinaarissa. Hyväksytyn verkkokoulutusosuuden jälkeen saa oikeuden osallistua lähikoulutukseen/ webinaariin. Hyväksytty ensiapukoulutuspätevyys edellyttää sekä verkko-, että lähikoulutuksen/ webinaarin suorittamista 6 kuukauden kuluessa. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus on voimassa 3 vuotta.

4. SPR Ensiapukurssi EA 2® sisältö:

• Hätäensiavun kertaus
• Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys
• Ensiarvio (tapahtumatiedot, vammamekanismi, tajunnan, hengityksen ja verenkierron arviointi)
• Autettavan siirtäminen ja hätäsiirto
• Ensiapuasennot ja tarkkailu
• Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
• Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
• Lämmön aiheuttamat sairastumiset
• Henkinen ensiapu
• Kohderyhmän mukaiset harjoitukset

SPR Ensiapukurssi EA 2® toteutustavat:

SPR Ensiapukurssi EA 2® lähikoulutuksena tai webinaarina

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita sekä vahvistetaan aiemmin opittuja ensiaputaitoja. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Kurssin pohjatietovaatimuksena on voimassaoleva SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus. SPR Ensiapukurssi EA 2® -todistus on voimassa 3 vuotta.

Scroll to Top