Multisensorisen toiminta ja aistihuone-perustietopaketti 3h

Sisältö:

Multisensorinen toiminta- ja aistihuoneluento antaa tietoa miten asiakkaan erilaisia aisteja voidaan aktivoida ja mitä hyötyä siitä on. Lisäksi saat tietoa siitä, mitä tarkoitetaan elämystilalla eli aistihuoneella.

Koulutus tilaajayrityksen tiloissa tai Teams-yhteydellä. Hinta yhteensä 600 € (+ alv 24% )/3h.

Osallistujien ryhmäkoko voi olla enintään 15 henkilöä. Yksi tunti vastaa 45 minuutin opetusta. 

Kouluttajan matka-,majoitus- ja päivärahakulut veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hinnat ovat voimassa vuoden 2024 loppuun. 

Suomen koulutus ja ergonomia lähettää sähköpostissa tilaajayritykselle vielä erillisen ja yksityiskohtaisen tarjouksen. Sopimus syntyy vasta sitten, kun asiakas on sen kirjallisesti hyväksynyt.

Scroll to Top