Lähikoulutus tilaajayrityksen tiloissa ryhmälle (5-15 henkilöä)

SPR Ensiapukurssi EA 1® (16t). 
Hinta 205 € (+alv 24%)/ hlö.
Tilaajayrityksen ryhmähinta-alennus 8-15 osallistujalle: 1640€ (+alv 24%)

SPR Ensiapukurssi EA 2® (8t).
Hinta 155 € (+ alv 24%)/ hlö.
Tilaajayrityksen ryhmähinta-alennus 7-15 osallistujalle: 1085€ (+alv 24%)

SPR Hätäensiapukurssi 8 t ®. 
Hinta 135 € (+alv 24%)/ hlö.
Tilaajayrityksen ryhmähinta-alennus 7-15 osallistujalle: 945€ (+alv 24%)

SPR Hätäensiapukurssi 4 t ®.
Hinta 100 € (+alv 24%)/ hlö
Tilaajayrityksen ryhmähinta-alennus 7-15 osallistujalle: 700€ (+alv 24%)

Jokaisen kurssin hintaan lisätään koulutuslisenssimaksu 17,90 € (+alv 24%)/ henkilö). Lisenssimaksulla koulutuksen järjestäjä saa käyttöoikeuden sertifioituihin Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmiin ja tavaramerkkeihin sekä koulutusmateriaalipankkiin. Koulutuksen järjestäjän käyttöoikeuteen sisältyy ensiapukoulutusten pätevyysrekisterin ylläpito ja mobiilitodistukset koulutuksen suorittaneelle. Jos haluat suorittamastasi kurssista mobiilitodistuksen lisäksi todistuskortin, on sen lisähinta 3,00 € (+alv 24%).

Kouluttajan matka-,majoitus- ja päivärahakulut veloitetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Kurssit vaativat toteutuakseen vähintään 5 henkilöä/ensiapukurssi. Kunkin ensiapukurssin ryhmäkoko voi olla enintään 15 henkilöä. Yksi tunti vastaa 45 minuutin opetusta. 

Kaikki koulutukset ovat sertifioitu ja saat kurssista todistuksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 

Kouluttaja on Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK®, jolla on terveydenhuollon pohjakoulutus.

SPR ensiapukurssien sisällöt ja kouluttaja täyttää Kelan ja sairasvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa. 

Hinnat ovat voimassa vuoden 2024 loppuun. 

Suomen koulutus ja ergonomia lähettää sähköpostissa tilaajayritykselle vielä erillisen ja yksityiskohtaisen tarjouksen. Sopimus syntyy vasta sitten, kun asiakas on sen kirjallisesti hyväksynyt.

Scroll to Top