Suomen koulutus ja ergonomia kouluttajanasi

Suomen koulutus ja ergonomia tarjoaa laadukkaita koulutuksia sekä ryhmille että yksilöasiakkaille koko Suomen alueella. Koulutuksissa on tarjolla lähikoulutuksia, etäkoulutuksia tai näiden yhdistelmiä.

Ensiaputaitoa työyhteisön sekä pieniin että henkeä uhkaaviin auttamistilanteisiin
SPR Ensiapukurssit täyttävät Kelan ja sairasvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään ensiapupätevyyttä osoittava todistus. SPR Ensiapukurssien kouluttaja on Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja ETK® , jolla on terveydenhuollon pohjakoulutus. Suomen koulutus ja ergonomia on Punainen Risti Ensiapu koulutusohjelmien ARVOkumppani®.

Täsmätukea hoitoalan ammattilaisten työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseen
Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-peruskoulutus on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan opiskelijoille ja opettajille suunnattu koulutus, jonka tarkoituksena on lisätä työ- ja potilasturvallisuutta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään Potilassiirtojen Ergonomiakortti®. Kortin voimassaolo edellyttää sen päivittämistä viiden vuoden välein. Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-peruskoulutuksen kouluttaja on Työterveyslaitoksen hyväksymä Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-kouluttaja.
Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-Päivitä korttisi-koulutus päivittää Ergonomiakortti®-peruskoulutuksesta myönnetyn kortin.

Onnellinen ja osallinen asiakas sekä hyvinvointia hoitajankin työpäivään
Green Care-toiminnalla tarkoitetaan luontoon perustuvia vuorovaikutteisia toimintatapoja, joilla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hanki luennon kautta tietoa miten voit hyödyntää Green Care-toimintaa osana työyhteisön arkea.
Multisensorinen toiminta- ja aistihuoneluento antaa tietoa miten asiakkaan moniaistisuutta voidaan tukea ja mitä tarkoitetaan aistihuoneella.
Hyvinvointiteknologia sosiaali-ja terveysalalla-luento antaa tietoa erilaisista teknologioista joiden avulla pyritään ylläpitämään tai edistämään asiakkaiden kokemaa hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta.

Työvoiman rekrytoinnissa onnistuva työyhteisö
Työpaikkaohjaajakoulutuksissa käydään läpi työpaikkaohjaajan, esimiehen, opettajan ja opiskelijan roolit työelämässä oppimisessa. Saat tietoa myös työelämässä oppimisen ja sen ohjaamisen keskeisistä materiaaleista.

Scroll to Top